Gåsvatn opprørt over utsettelse av St. Olav-avgjørelse

Monica Gåsvatn (H) er overrasket over at fylkesråden skylder på korona når avgjørelse om St. Olav-utbygging utsettes.