Takstmann Terje Westby har noen betraktninger i Sarpsborg Arbeiderblad 29. april i år om stedstilpasset bebyggelse, bygningsvern m.v i byen vår, supplert med henvisning til sentrale fjellvettregler.

Tilsvarende har byarkitekt Svein Jakobsen anført argumenter av samme karakter - om enn ikke ut ifra fjellvettregler. En tredje bidragsyter i diskusjonen har vært Sondre Støen-Kvam. Alle tre er av den oppfatning at Ramdahl-kvartalet ikke bør rives. Hørt på maken! Noe så bakstreversk og lite innovativt! Jeg gremmes! Nei - ærede politikere der borte i bystyret! Dere kan ikke la en slik unik mulighet til å fjerne en del av gamle Sarpsborg gå fra dere! Tvert imot!

For at Sarpsborg virkelig skal bli attraktivt og bli satt på kartet i rikssammenheng foreslår jeg følgende: Riv alle bygningene i St. Marie gate fra gamle Saugstadhjørnet (hvis noen husker det bygget?) og ned til Skoleparken (St. Marie plass). Det vil gi enorme muligheter for utbyggere.

Men riving av den eksisterende bebyggelse i St. Marie gate bør bare være en forsiktig begynnelse. Man bør ha større vyer når det gjelder fornyelsen av Olavs by: Jeg foreslår at Festiviteten rives. Der kan man føre opp en 14-16 etasjers blokk i selvrensende glass. Og man kan bygge en bru derfra og over Sandesundsveien. Der - hvor biblioteket nå ligger - kan man føre opp en tilsvarende høyblokk. Det vil nok kreve at Glenghuset også må rives, men hva så?

For virkelig å sette nye fotavtrykk og skape et nytt Sarpsborg: Riv Sarpsborg kirke! Når Kulås Hage skyter i været vil kirkebygget bare bli en irriterende anakronisme fra en tid hvor Sarpsborg sto bom stille. Vi må satse på byutvikling!

Tomten som kirken ligger på utgjør jo et formidabelt areal som formelig skriker etter å få bli utbygd. Og for å få en kontinuitet og en saklig bygningsmessig sammenheng i byaksen bør Borgarsyssel Museum - inkl. arbeiderboligen - rives til fordel for oppføring av en ny blokkbebyggelse.

Utsikten over Glomma vil jo bli spektakulær fra 16. etasje. Og gi en tilsvarende skyhøy pris! Når alt kommer til alt så dreier det seg vel om økonomi og profitt? Det er jo det som skaper selve fremskrittet, har jeg hørt...

Jeg bodde 3 år i Halden. Det var underlig å se så mye gamle bygninger fra en svunnen tid. Det virker som om ingen ansvarlig politiker der tør å foreslå riving av det gamle rælet. Da må jeg virkelig berømme handlekraften til de folkevalgte i Olavs by! Tenk om man fortsatt skulle ha hatt Saugstadhjørnet! Eller Sorenskrivergården. Eller tinghuset på torget. Basarene. Alt ville jo ha vært tidsumessig.

At noen som har kompetanse på bygningsvern og betydningen av å ta vare på historien, jamfør herrene Westby, Jakobsen og Støen-Kvam, ytrer seg med noe som vel må oppfattes som en protest mot riving av betydelig deler av det siste av gamle Sarpsborg - ja, det er det vel klokest å ignorere vel, eller ...?

Kanskje du skulle vurdere å grave deg ned, godeste Westby? For sannsynligheten for at de rivevillige vil snu er vel kanskje ikke veldig sannsynlig. De vil vel synes det er skam ...?