Norske skoler er fulle av dyktige lærere med solid faglig kompetanse, men det er fremdeles en del lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Derfor håper vi at flere av dem vil søke videreutdanning, og nå går startskuddet. 1. februar åpner søkerportalen for lærere som vil ta etter- og videreutdanning til høsten. Vi heier på lærerne i Østfold.

Det viktigste for å få en skole hvor elevene mestrer og lærer mer, er lærere med solid faglig kompetanse. Mange lærere ønsker faglig påfyll. Ifølge brukerundersøkelser mener lærere som har tatt videreutdanning at de har blitt bedre til å undervise og at elevene lærer mer. Det er nettopp hensynet til elevenes læring som gjør at kompetansekravene er så viktige.

Fra 1. august 2025 må alle barneskolelærere som skal undervise i engelsk, matematikk og norsk ha minimum 30 studiepoeng i faglig fordypning. På ungdomsskolen må lærerne ha minst 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene. Når kravene trer i kraft i 2025, vil lærerne ha hatt ti år på seg til å ta videreutdanning. Målet er at alle lærere som underviser i matematikk, engelsk og norsk har nok fordypning innen høsten 2025.

Derfor fortsetter vi satsingen på videreutdanning for lærere og i år er det satt av 1,6 milliarder kroner for at enda flere lærere skal få muligheten til å få faglig påfyll.

Regjeringen har tredoblet satsingen på videreutdanning for lærere siden 2014. Til sammen har rundt 40.000 lærere fått tilbud om videreutdanning i ulike fag. Siden 2015 er det 12.000 færre lærere som mangler fordypning i matematikk, norsk og engelsk. Det viser at utviklingen går rett vei, og det gir elevene et bedre opplæringstilbud. I Østfold har lærere vist å benytte seg av muligheten!

Samtidig har vi fortsatt et stykke arbeide foran oss. I Viken ser vi at 1.196 norsklærere, 1.502 matematikklærere og 1.585 engelsklærere fortsatt mangler faglig fordypning.

Vi vet at skolene står i mye nå, men smittesituasjonen forventes å bli bedre til høsten. Det er viktig at alle lærere som mangler fordypning søker videreutdanning i årene som kommer. Det er skolene og kommunene selv som har ansvaret for å gi lærerne påfyll og at lærerne oppfyller kompetansekravene. Vi har derfor en klar forventing til at kommunene i Østfold prioriterer videreutdanning, og at de legger en plan for hvordan de kan oppfylle kravet til fordypning før de nye kravene trer i kraft.

Tilbudet om videreutdanning har blitt tatt godt imot av lærernes organisasjoner og lærerne selv. Det er flott at så mange ønsker å fylle på med kompetanse, men tallenes tale er klar: Det er fremdeles mange flere som må fylle på. Det er mulig å søke frem til 1. mars. og vi håper at mange lærere vil søke. Sammen skal vi bidra til at norsk skole skal bli enda bedre.