I hver krik og krok av landet jobbes det med å bedre vannmiljøet. Men planene for regional vannforvaltning blir ikke bedre enn rammene i de nasjonale føringene. Da regjeringen gav nye nasjonale føringer for vannforvaltningen i fjor, hoppet de over vannkraftsektoren, som har meget stor påvirkning på norsk vassdragsnatur.

På 1980-tallet tok myndighetene, riktig nok etter hardt press, noen moderniseringsgrep og innførte miljøkrav for nye vannkraftverk. Men kravene gjaldt altså ikke eksisterende kraftverk. Da Norge innførte vanndirektivet fikk vi sjansen til å rydde opp i utdaterte vannkraftkonsesjoner, men regjeringen nøler.

Vi mener at de kraftigst påvirkede vassdragene, som på lange strekninger kan være helt eller delvis tørrlagt, må få mer ambisiøse miljømål. For å oppnå vassdragets økologiske potensial, må moderne vannkraft driftes mer i pakt med naturen og flere elver må få vann tilbake. I tillegg må regjeringen sørge for at alle konsesjoner får inn moderne miljøkrav.

Nå går vi inn i FNs tiår for restaurering av økosystemer. Modernisering av gamle konsesjoner kan være med på å gi flere av våre elver livet tilbake. Ifølge myndighetenes egen gjennomgang, vil en slik modernisering i mange tilfeller også være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

I tillegg finnes et uvisst antall gamle vannkraftverk som driver helt uten konsesjon. Stortinget har bedt om at de kartlegges, men ingenting skjer. Hvorfor omfatter ikke regjeringens moderniseringsiver gamle, naturfiendtlige vannkraftinstallasjoner?

Særlig den gamle vannkraften må bli mer naturvennlig hvis den skal kunne kalles «fornybar og grønn». Takket være mye god forskning vet vi at det er mulig - nå er det opp til statsrådene å få det til. Tina Bru og Sveinung Rotevatn må gi oss grønnere vannkraft ved å stille oppdaterte miljøkrav til vannkraftsektoren - nå.