– De amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge vil ha positiv betydning for norsk, nordisk og alliert sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det var VG som først omtalte saken.

Prosjektene er knyttet til mottak av amerikanske kampfly på flystasjonen, og amerikanerne mener at investeringene vil koste om lag to milliarder kroner. Kostnaden skal amerikanerne ta i sin helhet.

– Videreutvikling av forsvarssamarbeidet med vår nærmeste allierte handler først og fremst om å ivareta norske interesser og norsk sikkerhet, samtidig som samarbeidet med USA bidrar til å styrke NATOs evne til å kunne forsvare Norge og Europa, sier forsvarsministeren.

Det som skal bygges er: fire kampflysheltere med tilhørende fasiliteter, grunnarbeider til forlegninger og andre bygg, økt kapasitet for ammunisjonslagring og lagerhaller samt bedret sikkerhet ved oppføring av gjerde med patruljevei rundt deler av flystasjonen.

Infrastrukturen, men unntak av lagerhall vil også kunne brukes av norske og andre allierte styrker.

Prosjektet er planlagt å være ferdigstilt i løpet av 2027.

For oss som bor i nærheten av flyplassen vil vi trolig kunne merke økt aktivitet. Amerikanernes planer vil unntaksvis kunne ha betydning for om flyplassen kan brukes av sivil luftfart.

– Det som skal bygges er: fire kampflysheltere med tilhørende fasiliteter, grunnarbeider til forlegninger og andre bygg, økt kapasitet for ammunisjonslagring og lagerhaller samt bedret sikkerhet ved oppføring av gjerde med patruljevei rundt deler av flystasjonen, heter det i pressemeldingen.

Gram legger ikke skjul på at Russlands krigføring i Ukraina har bidratt til at Norge nå godkjenner de amerikanske planene.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina er en trussel mot norsk og europeisk sikkerhet, og Russlands opptreden har igjen gjort krigshandlinger og brutal bruk av militærmakt i Europa til en realitet. Vi må tilpasse oss til at vi står ovenfor et farligere og mer uforutsigbart Russland. For å kunne ivareta behovet for troverdig avskrekking må det gjøres forberedelser allerede i fredstid, og de amerikanske investeringene i infrastruktur på Rygge vil ha positiv betydning for norsk, nordisk og alliert sikkerhet. Alliert tilstedeværelse og norsk evne til å operere sammen med og ta imot allierte forsterkningsstyrker blir viktigere for vår avskrekkings- og forsvarsevne, sier forsvarsministeren.