Gir ikke opp ny vei gjennom Greåkerdalen

Nok en gang gjøres det et forsøk på å få bygd en ny fylkesvei gjennom Greåkerdalen.