Det er ikke alle som gleder seg til jul. FO Østfold vil oppfordre både kommunale tjenester, frivillige organisasjoner, politikere og private personer til å gjøre en innsats for fattige egen kommune. Bli med på å gjøre ulikhetene mindre mellom fattige og rike. Tross all oppmerksomhet og politiske lovnader, fortsetter antall fattige i Norge å øke. Fattigdommen blir særlig synlig i jula hvor de fleste av oss - med halvt skattetrekk - har mer enn vanlig å rutte med.

Å være fattig handler ikke bare om ikke å ha råd til å dekke grunnleggende behov. Fattigdom måles også i forhold til samfunnet man lever i, at man ikke kan delta på lik linje som majoriteten, derfor gir det mening å si at vi har fattigdom også i Norge. Å prate om fattigdom i Norge kan virke litt rart for noen, men det er faktisk en god del mennesker som lever under fattigdomsgrensen.

Kjenner du noen som ofte har en unnskyldning for ikke å bli med på kino eller ikke kan bli med på andre aktiviteter som koster penger?? Eller vet du om noen som svarer unnvikende når du spør hva de gjorde i ferien? Du som alltid kan velge å delta på de aktiviteter du ønsker, har du tenkt på hvordan det ville vært om du måtte takke nei til alt isteden? FO vil oppfordre alle med mulighet til å dele av sin overflod, del med de som ikke har. Vær raus og inkluderende.

Vi er midt i ei førjulstid hvor pengene sitter løst hos de fleste av oss. Men slik er det dessverre ikke for alle. For familier med stram økonomi kan dette være ei ekstra vanskelig tid, fordi forskjellene mellom fattig og rik blir ekstra synlig i julen. Folk som er fattige i Norge er fattige hele året, men fattigdommen blir mer synlig og oppleves sterkere i jula. Dette rammer i særlig grad barn.

Fattigdom i Norge handler ikke først og fremst om sosial nød eller mangel på nødvendige forbruksvarer, men om ikke å få delta i vanlige aktiviteter, om dårligere boforhold og helse, lavere utdanning og løsere tilknytning til arbeidslivet. For mange barn handler det om å komme tilbake i til skolen i januar og måtte lyve om julegaver de ikke fikk, og opplevelser andre barn og klassekamerater har hatt, men som de ikke har hatt, eller har mulighet til å få.

Det hersker ofte fordommer blant folk om hva som er årsaken til fattigdom; at man er skyld i det selv, at man ikke gidder å jobbe og lignende. Dette er i de aller fleste tilfeller feil, og basert på uvitenhet. Fattige i Norge er som alle andre, med de samme mål og drømmer for livene sine, og jobber like hardt for å nå dem. Forskjellen er at noen, av ulike årsaker, har havnet i en vanskelig livssituasjon. Bakgrunnen for fattigdom kan være arbeidsledighet, rusproblemer, store og uventede utgifter, uheldige investeringer, sykdom og lignende. Årsakene er mange og svært ofte meget kompliserte.

I forbindelse med jul oppfordrer derfor FO Østfold kommunepolitikere, frivillige organisasjoner, private og NAV til å sørge for å hjelpe til å sørge for at foresatte i år får mulighet til å gi barna en best mulig jul og være med på å utjevne de store ulikhetene mellom fattig og rik i din kommune.