Gamle stjerner på mimrekveld

100-årsjubilanten Greåker Idrettforening har gjort stas på fotballspillerne som for noen tiår siden satte Moa på kartet.