Skroter spleiselag for ny friidrettshall

Kommunedirektøren mener det ikke er riktig å avsette midler til investering og drift av et nytt interkommunalt friidrettsanlegg ved siden av Greåker videregående skole.