Uklokt å legge ned Greåker videregående skole

Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevBestill SA+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold!

Fylkeskommunens skolebruksplan har vært en gjenganger i mediene i Østfold en stund. I denne prosessen ble det felt dødsdom over Borg videregående skole i Sarpsborg og Halden videregående, avdeling Risum. Denne gangen er det krefter som ser muligheten for å gjøre det samme med Greåker videregående skole.

Ved å legge ned Greåker videregående skole risikerer man å splitte opp og ødelegge solide fagmiljøer som er bygget opp over lengre tid. Det er ikke en selvfølge at en helhetlig og solid faglig kompetent lærerstab innen et vidt spekter av fag vil følge en flytting til en ny stor sentrumsskolene i Sarpsborg. Skolebruksplanen er initsiert på bakgrunn av økonomiske og logistikkmessige forhold, og tar ikke hensyn til pedagogiske perspektiver. Det tas heller ikke høyde for hver enkelt skoles faglige, lokale - og sosiale særpreg.

Greåker videregående skoles beliggenhet er positivt med hensyn til at skolen skaper et felles møtepunkt for ungdom fra både Fredrikstad og Sarpsborg. Dette har positive ringvirkninger lokalt. For eksempel samarbeider musikklinjen med flere lokale aktører, som Borgarsyssel museum og Sarpsborg scene i Sarpsborg og City scene og gamlebyen kirke i Fredrikstad. Dette er samarbeidet synliggjør elevene og musikklinjen i lokalmiljøet både i Sarpsborg og Fredrikstad.

På bakgrunn av dette mener jeg det er en fordel for musikklinja at den forblir på Greåker videregående skole. Musikk – og kulturinteressert ungdom fra både Fredrikstad, Sarpsborg, men også andre deler av fylket har her et felles møtepunkt og arena for nettverksbygging og kunnskapsutveksling – og utvikling. Hvis musikklinjen flyttes til en ny sentrumsskole i Sarpsborg er det ikke sikkert at vi får det samme tilfanget av elever fra forskjellige deler av fylket. Muligheten for at vi vil miste en stor potensiell elevmasse fra Fredrikstad er stor. Dette er et aspekt som også vil påvirke de andre studieretningene vi har på Greåker. Science og Europalinjen vil kunne merke de samme konsekvensene med hensyn til elevmassen.

Vi må ikke la politisk prestisje og bypatriotisme være utslagsgivende for en avgjørelse om Greåker videregående skole skal legges ned og elevmassen og lærerstaben splittes opp og flyttes til en ny sentrumsskolene Sarpsborg. Et av flere argumenter for en ny sentrumsskole i Sarpsborg går ut på at det vil være så positivt for Sarpsborg sentrum, og skape mer liv der. Jeg skal ikke gi meg i kast med spekulasjoner om logistikken her, med hensyn til parkeringsproblematikk og andre aktuelle problemstillinger som dukker opp ved å velge et slikt alternativ. Det vi kan slå fast er at det ikke er en skoles oppgave å drive byutvikling. Vårt mandat er å drive, nettopp skole. Byutvikling får andre ta seg av.

For å sitere et innlegg i debatten som går på sosiale medier om dette temaet;«Hvorfor kødde med noe som fungerer optimalt». Om Greåker videregående skole fungerer optimalt er ikke opp til meg å bedømme, da jeg selv er ansatt der. Det er sikkert sider ved denne skolen som har utviklingspotensiale. Det jeg imidlertid kan mene noe om er det faktum at Greåker videregående skole er en skole med lange og gode tradisjoner for fokus på faglig og sosial utvikling, en konsekvens av stødig og godt lederskap som muliggjør gode og forutsigbare arbeidsforhold både for elever og lærere.

Greåker videregående skole har de siste årene gjennomgått en omfattende og kostbar oppgradering hva angår bygningsmasse og fasiliteter, noe som også har kommet musikklinjen til gode. Ved å legge ned Greåker videregående skole vil store deler av denne satsningen være bortkastet. Kostnadene det vil medføre at for eksempel musikklinjen skal flyttes til en ny videregående skole i Sarpsborg vil være store. Det er ikke til å stikke under en stol at musikk, dans og drama, media og kommunikasjon og naturbrukslinjer er kostnadskrevende skoleplasser med hensyn til hvilke rammefaktorer disse krever for å oppfylle læreplanmålene som er gitt fra sentralt hold. En eventuell flytting for musikklinjens del vil innebære store kostnader hvis vi skal ha det de samme rammefaktorene som vi har nå. En forutsetning er at en eventuell ny lokalisering av musikklinjen kan tilby like gode forhold. Jeg kan ikke tenke meg at disse forutsetningene er tatt høyde for når ideen om nedleggelse av Greåker videregående og en flytting av musikklinjen ble unnfanget.

Kjære politikere; Ikke la det gå politisk prestisje i valget dere gjør i denne prosessen, men ha fokus på det å la gode tradisjoner og et godt læringsmiljø få lov til å utvikle seg videre på Greåker videregående skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags