Grensekontrollen forlenges

Av

Kontrollen på Norges indre grense videreføres i ytterligere 90 dager fra lørdag som et tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset.