Det pågår nå en covid-19-diskusjon over hele landet. Hvem skal få vaksine og hvem skal fortsatt stå i kø for å bli vaksinert? Noen kommuner er rammet sterkt og andre områder i landet har ikke sett noe til viruset i det hele tatt.

Det er nå en diskusjon om antall doser skal skjevfordeles i forhold til smittetrykk og det er en strid mellom regjeringen og den sterke politiske maktkonsentrasjon som er i Oslo-regionen. Hva som blir enden på denne visa, er ikke godt å si.

Hvor lenge kan disse kreftene stå imot hverandre? På Vestlandet har det landet fly med tusenvis av fremmedarbeidere som er helt nødvendige for at vår oljeindustri skal «overleve» på grunn av innleid billig arbeidskraft, og i Oslo stenger hoteller og serveringssteder med katastrofale økonomiske resultater. De vil ikke overleve uten statlige bidrag.

Det er to verdener som står mot hverandre. Dette er satt litt på spissen. Hva med oss lille fylke (tidligere Østfold) i den sammenheng, ikke minst her nede ved svenskegrensa? Hvordan opplever vi det som nå skjer? Det fattes vedtak på sentralt hold hvor det går i alle retninger. Så kan du som arbeidstaker krysse grensen fra Sverige til Norge om det er i hovedsak innenfor helse og omsorg. Det gjelder en god stund.

Så kommer beskjed om at det fortsatt skal gjelde, men at Sverige også stopper grensen for at arbeidskraft kan komme over grensen inn i Sverige. De lokale kommunene i Østfold blir satt til å betjene grensen, men uten gode nok virkemidler fra statlig hold.

Snakker ikke politisk nivå sammen på sentralt hold om det som skjer? Det er mye mer som gjelder på grensesamarbeidet mellom våre to land. Det vi nå kan konstatere her i vårt gamle fylke Østfold er at hele det politiske miljøet som skal ivareta innbyggerne i forhold til våre svenske naboer er fullstendig borte. Bedrifter som har arbeidskraft som pendler over grensen begge veier er her helt glemt bort.

Hvem snakker for våre bedrifter her i Østfold? Familier som har sin nærmeste familie, venner og ikke minst sin omgangskrets stilles i samme kategori som de som kommer med fly i tusentall fra Europa til kapitalens høyborg, Vestlandet. Her brukes alle unnskyldninger for at når flyene lander så er det pengene som er hovedsaken. Den menneskelige siden for oss som bor i et område av landet teller ingenting.

Når skal det sentrale politiske miljøet i vårt fylke våkne? Vi har i dag ni representanter på Stortinget. Har de ingen mening i denne saken? Det må kunne finnes løsninger for alle de som har sitt arbeid på begge sider av grensen. Våre lokale grensepasserere er ikke mer smittebærere en de titusener som kommer til vårt land fra områder utenfor Norden.

Les også

Hva skjer i Østfold?

Hvor lenge skal de «famle» videre i denne saken. Det er uholdbart at den situasjon vi nå har mellom våre to land skal fortsette uten at det føres inngående samtaler. Hva slags grensesamarbeid er det? Det er i slike tider det skal vises handling og ikke bare prat i forhold til alle de menneskene som blir berørt. Det grensesamarbeidet vi har fått til gjennom deltagelse i Nordisk råd og grensekomiteene i flere tiår blir nå satt mange år tilbake. I mange år har arbeidsledige fra Østfold blitt oppfordret til å søke jobber på andre siden av grensen for å kunne brødfø seg og sine familier istedenfor å gå arbeidsledige.

Kan disse ni representantene fra Østfold snakke noe sammen, eller er det andre saker som er mer viktige i den politiske markeringen?