Droppet kald rivejobb – søkte dispensasjon

Dagfinn Galland mente at det ville bli en kald rivejobb 1. januar når brygga skulle fjernes. Rivingen har han droppet og isteden søkt dispensasjon for å få beholde brygga og skjellsanden.