Planlegger ny Grimsøy bru

Statens vegvesen er i gang med planleggingen av ny Grimsøy bru, og forventet byggestart er i 2021.