Tilsvar til Emil Vesleng Hansens innlegg 1. september.

Høyre ønsker ikke en fraværsordning i ungdomsskolen som er lik den i videregående. Det er feil og legger feil premiss for en videre debatt. Det Høyre ønsker er strengere krav til elevene, blant annet om oppmøte. 14 prosent av alle 10. klassinger er borte mer enn 15 dager - det er tre dager mer per elev enn en elev i tredjeklasse på videregående skole.

Først litt om hvorfor fraværsgrense er riktig:

I Norge har du rett på skolegang, men du har også plikt til å fullføre grunnskolen. Høyre ønsker at udokumentert fravær hos en elev i ungdomstrinnet skal utløse en plikt fra skolen til å følge opp - for her er det meget varierende hvordan skolene praktiserer føring av fravær. Noen fører ikke fravær i det hele tatt. Det er et problem, for det er i grunnskolen vi former fremtidens problemløsere.

Det er en myte at det å stille krav til elever og lærere er å sette et ekstra press, eller stresse eleven unødvendig. La meg slå fast, en gang for alle, at å stille krav det er å bry seg. Det er ikke mange land som Norge. Har man ikke utdanning i Norge, så har man faktisk 10 års skolegang i bunn. Det er det ikke mange land som kan skilte med. Når vi stiller opp og gir elevene våre 13 år med skolegang gratis, så er det både rett og rimelig at de møter opp på skolen.

Vi kan ikke stryke elevene i matte om de har vært borte i 10 prosent av timene i ungdomsskolen. Det er derfor kravene om fraværsføring stilles overfor skolen og lærerne. Når eleven overgår 10 prosent fravær, så plikter skolen å handle - det fremkommer i forslaget fra programkomiteen. Et fraværssystem der foresatte får beskjed om alt fravær, og alle kommuner har felles og konkrete regler om føring og forebygging av fravær, er ikke veldig radikalt. Det burde vært normen allerede.

En annen side av dette forslaget er hvordan vi skal hjelpe elevene som henger etter i skolen. Jeg mener det er både viktig og riktig å nevne i sammenheng med fraværsgrensen. Nivåvalg i fellesfagene er et godt eksempel på hvordan vi skal forsikre oss om at eleven ikke blir hengende etter og at de opplever mestring. De svakeste elevene vil blant annet i matte få et utvidet tilbud om ekstraundervisning når de går videre til neste trinn. For om vi får opp mestringsfølelsen vil også tilstedeværelsen og læringsgleden øke!