Skal ruste opp gjengrodde stier på Hafslundsøy

Nordre Sarpsborg Arbeiderlag ønsker å skape aktivitet i nærmiljøet på Hafslundsøy. Mandag kveld var det informasjonsmøte om oppstart av nærmiljøprosjektet.