Nå starter utgravingene på Gjellestad

Riksantikvaren legger av 850 000 til prosjektet. I en periode på to uker skal arkeologene datere og vurdere bevaringsstanden på Gjellestad-skipet.