Gå til sidens hovedinnhold

Håp for gjenåpning?

Artikkelen er over 2 år gammel

Østre linje Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden SV ble stiftet i 1974 har gjenåpning av Østre linje vært en viktig kampsak for partiet, ved kommune- og fylkestingsvalg og ved stortingsvalg. Både på Stortinget og i Fylkestinget har vi blitt stående alene, også da SV satt i regjering og med rødgrønt flertall i Østfold fylkesting. Da SVs May Hansens interpellasjon og forslag om gjenåpning ble behandlet i Fylkestinget 21. april 2016, var det ingen støtte å få, verken fra Ap eller Sp.

Endelig ser det ut til at kampen har fått vind i seilene. Etter initiativ og forslag fra blant andre Østfold SVs stortingsrepresentant Freddy Øvstegård fikk følgende forslag tilslutning fra en samlet opposisjon under Stortingets behandling 11. juni i år (48 mot 53 stemmer): «Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med sak om å åpne Østfoldbanens østre linje for persontrafikk og godstransport mellom Mysen/Rakkestad og Sarpsborg».

I den halvannen timer lange stortingsdebatten var frontene klare. Anført av Østfoldbenkens Freddy Øvstegård, Stein Erik Lauvås (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) ble argumentene for gjenåpning hamret inn: Jernbanesporet er godt vedlikeholdt og det nye signalsystemet, ERTMS, er intakt.

Kollektivtilbudet mellom indre og ytre Østfold er i dag meget begrenset. Det er et uttalt mål å minske klimautslippene ved å overføre mer transport, både av personer og gods, fra vei til jernbane. Østfolds fremste industrigiganter, Borregaard i Sarpsborg og Saugbrugsforeningen i Halden har et sterkt ønske om å bruke Østre linje til tømmertransport. De bruker hver 1 million kubikkmeter tømmer i året.

Østfoldbenkens representanter fra H og Frp glimret med sitt fravær både i debatten og i stortingssalen. Statsråd Jon Georg Dale (Frp) og representanter for regjeringspartiene argumenterte med at gjenåpning av Østre linje var helt opp til markedskreftene. Også talspersonen for miljøpartiet Venstre støttet samferdselsministeren, selv om han håpte at det i framtida ville bli et kommersielt og klimavennlig grunnlag for gjenåpning.

For SV i Viken og Indre Østfold vil tilslutningen fra en samlet opposisjon på Stortinget være en stor stimulans for å fortsette kampen for Østre linje til Sarpsborg. Med et eventuelt nytt flertall ved stortingsvalget om to år håper vi at Ap og Sp vil stå for det samme standpunkt de uttrykte nå.

Kommentarer til denne saken