Har behov for flere sykepleiere: – Det er bare å søke. Vi trenger dere!

Sykehuset Østfold opplever meget hektiske dager grunnet koronavirus-utbruddet. Nå har de lyst ut 40 nye engasjementsstillinger for sykepleiere og spesialsykepleiere.