Jeg vil ta et tilbakeblikk på om vi har et styrket eller svekket bystyre her i Sarpsborg. Svaret er vel både ja og nei.

Har de to nyetablerte partiene klart å markere seg på en slik måte som forventet, eller var det fokus på jernbanen som var avgjørende for etableringen?

Disse partiene gikk høyt ut i valgkampen om nevnte sak, men bålet ble fort slukket etter at effekten uteble, for å si det slik.

Nevnte sak lagde også bølger i Senterpartiet, som også kom ut i en ny formasjon.

Valget forløp som forventet, med Arbeiderpartiet i førersetet, godt understøttet av Senterpartiet, SV, Rødt og MDG.

Har vi fått noe tilbake med nyetableringene, eller var jernbanesaken den store agendaen? For i ettertid kan vi vel ikke se at de har styrket bystyret, bortsett fra at flere kan komme med sine ytringer. Det er greit nok, det, men ser vi resultater av den grunn?

Nye partier som kommer inn trenger sterke aktører for å markere sin politikk, og finnes de her? Det er vel der problemet kan være avgjørende for å lykkes i større sammenheng, men har de to partiene det? Det er lov å ha sine tanker uten å sette seg til dommer.

Vi vet jo at det har lykkes å komme dit. Se bare på Hamar med Einar Busterud som ordfører i sin femte periode for By- og bygdelista.

Men tilbake til utgangspunktet: Har vi sett en forbedret utgave, eller hadde det vært bedre om de nye partiers representanter hadde funnet sine stoler i bestående partier? Kunne det gitt et mer slagkraftig bystyre? Det er nok både ja og nei-svar som ingen vet utgangen på.

Vi velgere er spissformulerte folk og forventer at det kommer noen store høydepunkter som gjør at de vi la stemmeseddelen i urna for vil gi oss troen på at vi har gjort riktig valg.

Det betyr ikke så mye om det kommer fra venstre eller høyre side, bare saken er levelig.

Det som kanskje betyr mest er en sterk ordfører som i alle kommunesammenheng har en klar agenda for sin kommune.

Jeg skal ikke dømme verken politikere eller partier, til det vet jeg at politikk er noe av det vanskeligste du kan utsette deg for - på godt eller vondt.