Har delt ut 32 millioner på ti år - nå etterlyser de flere søkere

I perioden mellom 2010 og 2020 har Sparebankstiftelsen DNB delt ut over 32 millioner kroner til lag og foreninger i Sarpsborg. I år håper de ekstra mange velger å søke.