Arbeiderpartiet avholder i helgen sitt landsmøte, og som alle politiske landsmøter åpnes de med partilederens store tale. Denne setter gjerne standarden for landsmøtet og er førende for retningen partiet skal ta. Disse talene analyseres gjerne grundig av statsvitere og mediefolk.

Min analyse av Støres tale er at han må ha mistet et ark som skulle handle om skole og utdanning.

Et søk på ordet skole i Støres tale gir kun seks (6!) treff. Rett skal være rett, han ga sin anerkjennelse til skoleansatte som har måttet kaste seg rundt. Ellers var det ganske tynt, med litt klaging over for lite satsing på høgskoler.

Les også

– Selvfølgelig vil Høyre fortsatt jobbe for Borg Havn

Om man tenker skole litt bredere kan man søke på «utdanning». Det gir tolv treff. De aller fleste er konsentrert i et avsnitt om at utdanningen ligger for langt unna der folk bor. Det sies ikke noe om hvorfor utdanning er viktig. Det sies ikke noe om hva Ap ønsker med utdanningen, eller skolen.

Det virker også som om deler av Aps utdanningspolitikk om høgskole er tatt rett ut av Sps program, hvor lokalisering er viktigere enn innhold og kvalitet.

Søker du på ordet «barn» i talen, får du også tolv treff, men heller ingen av disse sier noe nevneverdig om i hvilken retning Ap vil ta Norge for å gi kommende generasjoner best mulig utgangspunkt.

Les også

– Vår viktigste ressurs er ikke oljen, men folk i jobb

Det er skuffende av to årsaker. Den minst viktige, er at det kan bli litt tynne debatter her i Østfold når Ap tilsynelatende ikke mener at dette er en spesiell viktig sak. Den seriøse og triste grunnen er at Aps leder og statsministerkandidat ikke snakker om barn, skole og utdanning i sin viktigste tale som partileder dette halvåret.

Jeg håper dette er en glipp. At de rett og slett glemte det. Dessverre er politikken i dag så profesjonell at hvert ord i en partileders tale er veid på gullvekt. Min konklusjon må derfor bli at Ap ikke er spesielt opptatt av skole og utdanning nå.

Høyre har sitt landsmøte i mai, og jeg kan garantere at kunnskap i skolen og skole og utdanning vil få ha en mye større plass i Ernas tale. Dere kan også forvente noen langt tydeligere tanker om hva som er våre løsninger skolen og barna våre enn det Støre har hadde i sin tale.

Les også

Nr. 16 - fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner