Du husker kanskje «får i kål»-utspillet til Trygve Slagsvold Vedum og flere andre underlige profetier om Høyres landbrukspolitikk i 2012? Retorikken fikk feste seg, og i en undersøkelse for Norsk Bondelag samme år, svarte 30 prosent av respondentene at de trodde de måtte avvikle driften om Høyres politikk ble innført.

Hva har så skjedd etter syv år med Høyre i regjering? Landbruket blomstrer, og vi opplever fornøyde bønder som føler seg både sett og hørt!

Vedum har tidligere uttalt at faktasjekker forflater debatten. Vi opplever at det settes fram påstander som ikke er i tråd med den virkelighet vi finner ute i landet. Men skal vi politikere fortjene tilliten vi blir vist, er det avgjørende at vi holder oss til sannheten. Og tallenes tale er klar:

  • Vi opplever nå at trenden med nedleggelse av jordbruksbedrifter, som vi så da vi overtok, kraftig er bremset opp.
  • Snittveksten i landbruksproduksjonen er mer enn tredoblet.

  • Gjennomsnittlig omdisponering av jordbruksareal er kraftig redusert.

  • Antall årsverk i landbruket ser ut til å stabilisere seg.

Vi leverer godt på inntektsutvikling i landbruket. Det er viktig, for vi trenger dyktige heltidsbønder. I 2020 er anslaget fra budsjettnemda for jordbruket at jordbruket vil få sin sterkeste inntektsutvikling på over 10 år. I dette ligger det en korona-effekt, men slår prognosene til vil jordbruket under regjeringen Solberg (2014-2020) kunne få en inntektsøkning på 31,5 prosent. Lønnsøkningen for lønnsmottakere for samme periode ser ut til å bli 16,3 prosent.

Les også

– Det foregår en stille matrevolusjon i landet vårt

At bonden og hele næringsmiddelkjeden har greid øke produksjonen under korona er ingen tilfeldighet. Det er villet politikk godt hjulpet av dyktige bønder som får fram gode norske kvalitetsprodukt. Se på alle de gode eksempler vi har i Østfold.

Vi produserer stadig mer av maten som vi selv spiser i Norge, og Høyres målsetning har hele tiden vært å øke matproduksjonen. Vi har gjort det lønnsomt å bli litt større slik at ny teknologi som melkeroboten utnyttes. Samtidig har vi sørget for at mellomstore og små gårdsbruk også er blitt tilgodesett, slik at vi greier å opprettholde et landbruk over hele landet.

Dette borger for økt produksjon, god beredskap og levende distrikter.

I neste periode skal vi fortsette å satse på bonden. Landbruket skal være en attraktiv arbeidsplass for unge. Vi vil støtte opp under et landbruk over hele landet og gi bonden større muligheter for lønnsom drift, gjennom å kunne investere i og utnytte egen eiendom.

Les også

Kysten, fisk og Østfold

Vi skal sørge for at det blir mer lønnsomt å drive skogen aktivt, slik at vi kan realisere det grønne skiftet og skape flere arbeidsplasser i en viktig grønn næring. I dag binder skogen omtrent halvparten av de årlige klimautslippene i Norge.

Vi i Høyre vil lytte og være tett på fordi mat og tilgangen til trygg mat er et fundament for alt liv og fordi skogen blir viktig for å gjennomføre det grønne skiftet.

Vi bretter opp ermene for å legge til rette for et bærekraftig landbruk over hele landet i dialog og samarbeid med våre innovative bønder.