Gjengkriminalitet er et sammensatt problem, særlig i områder med integreringsutfordringer, barnefattigdom og sosiale problemer. Derfor kreves en bred, langsiktig og kontinuerlig innsats for å bryte opp gjengstrukturene og forebygge dannelsen av nye.

Politiet må jobbe på tre områder samtidig: De må jobbe lokalt i politidistriktene, særlig gjennom forebygging. De må jobbe nasjonalt gjennom Kripos, siden mange gjenger har virksomhet i hele Norge. De må også jobbe internasjonalt, fordi mange av bakmennene sitter i utlandet.

Norsk politi har en struktur som fungerer. I en kronikk i Aftenposten 1. desember understreker politimester Beate Gangås i Oslo politidistrikt, Kripos-sjef Kristin Kvigne og fungerende politimester Geir Solem i Øst politidistrikt betydningen av å beholde denne strukturen.

Men Senterpartiet vil ta sjansen på å gå bort fra dette. Deres løsning er å - hold deg fast - sentralisere politiet. De tar til orde for å opprette en egen gjengenhet i Kripos. Forslaget kom opp i forbindelse med fremleggingen av deres alternative statsbudsjett.

Senterpartiet vil altså sentralisere politifunksjoner i distriktene til Kripos i Oslo, i stedet for å bygge opp kompetansen i politidistriktene. Dette er en dårlig strategi for tryggheten, og det er dårlig distriktspolitikk. Jeg skjønner godt at politiet rister på hodet når de hører Sps forslag, som mest av alt virker å være inspirert av en urealistisk Hollywood-film.

Norsk politi er og skal i all hovedsak være generalister. Det gode politiarbeidet og de viktige resultatene oppstår i samarbeid mellom politidistriktene, som er grunnmuren i jobben mot kriminelle miljøer, og bistanden fra Kripos som har spisskompetansen. Et sentralisert gjengpoliti etter Senterpartiets modell, setter innsatsen mot organisert kriminalitet på spill. Det bekymrer meg.

Høyre i regjering har stått for en historisk satsing på politiet. De siste årene har vi ansatt over 2.000 flere operative politifolk, sørget for et etterlengtet utstyrsløft og bygd robuste politidistrikt som er i stand til å håndtere gjengkonflikter. Dette skal vi fortsette med, samtidig som vi vil hjelpe politiet med å styrke deres forebyggende arbeid og tilstedeværelse i særlig kriminalitetsutsatte områder.