Har vi noen fremtidsrettede partier i bystyret, eller begynner rusten å tære i de fleste partier?

For å begynne med det største partiet, Arbeiderpartiet: De merker vel at underliggende opponenter ikke er i startfasen for en fornyelse av partiet, og som vel ikke har markert seg vesentlig så langt i perioden.

Hvor lenge vil dagens ledere i gruppa fortsatt bidra med årvåkenhet og fremtidsrettet politikk? De har vel kommet greit gjennom snart en to år, selv om dagene merkes på en annen måte enn tidligere. De har fått et par saker som kunne blitt et lite nederlag, men ellers virker det vel som at samarbeidet med støttepartiene fungerer.

Skal partiet komme opp på et nivå for å dokumentere sin tilstedeværelse som det desidert største partiet, tror jeg de har en lang vei å gå og mange steiner må snus.

Ordførervervet er også avhengig av partiets status.

Senterpartiet har vel også fått kjenne på pulsen at politikken ikke kom så godt i gang som forventet. De sliter vel med å få sin jordnære stil til å fungere og har ikke fremstått som et vinnende lag så langt. Klare ledertyper savnes nok her.

Det virker som det er litt redsel i partiet for å delta i forumet. Kanskje litt mye «hver for seg»-markering, og det vil nok fortsatt bekle rollen som et greit støtteparti.

SV har vel innsett at å være med i fellesskapet vil nok være i begrenset tilværelse og ta den lille rollen de er tildelt stille og fredelig.

Rødt er et friskt pust som har markert sin tilstedeværelse selv i begrenset utgave. De har tilsynelatende god oversikt og har vist seg godt frem i de politiske dokumenter. De har fremstått som et fremtidsrettet parti.

MDG: Ja, hva skal man si? Det er vel også et parti som kan ha fremtiden foran seg og har kommet greit gjennom hittil i perioden. Partiet har jo sine fanesaker som fortsatt er litt bortgjemt, men absolutt fremtidsrettet politikk tilstede her.

Så til de «jagende» partier, for å si det slik.

Høyre er et litt merkverdig parti. Det er ikke lett å forstå seg på det, og her kan det vel etterlyses en markeringsplattform som ikke er lett å finne. Jeg mistenker at litt av gløden er på nedadgående og at de sitter stille i båten. De har vel også utelatt sin tilstedeværelse så langt i perioden. Jeg kan ikke se noen fremtredende saker som er markert løftet frem, bortsett fra noen symbolsaker ved behov.

Så har vi Det Rette Parti. Hvor langt vil det partiet være med? De har jo markert sin politikk i en spesiell sak. Vil denne perioden føles som nok? Partiet har sterke kandidater og har vist seg godt frem så langt, ved å løfte frem gode motargumenter i flere saker som trengs i politikken. Det kan bli et godt stemmeparti.

SaFoSa, bestående av politikere med utspring fra bestående partier, hadde også sin kjernesak i valgkampen, men de har vel ikke markert seg vesentlig etter det. Jeg mistenker at diverse hoder begynner å merke slitasje, men de mener jo selv at de er et fremtidsrettet parti i Sarpsborg. De har jo personer i partiet som burde fremstå som sterke i bystyresalen, men de finner kanskje ikke helt områdepolitikken i partiet.

Les også

– Har de nye partiene klart å markere seg som mange forventet?

Frp fortsetter i sin staute utgave, men kan vel også ha sett sine bedre dager. Det er vel et parti som fort blir litt anonymt, og de sliter med å markere sin politikk. Partiet trenger vel fornyelser for å markere seg. De finner ikke godtonen for sine saker.

KrF har vel også inntatt sin beskjedne rolle og står frem som et argumentsparti. Den er ingen feil med det. Partiet har gode meldinger i salen, men fornyelse i det partiet er vanskelig å finne. Det vil nok kunne bli et sliteparti fremover.

Pensjonistpartiet haiker med som tilstedeværende tilskuer, men så lenge man er med er jo ytringsformen der.

Uavhengige Helge Skår har også sin rolle i bystyret. Hvor lenge den rollen besittes er vel ikke lett å se, men per nå er det et greit valg. Han har funnet seg en god tone i fellesskapet og har sterke meninger i sin politikk.

Les også

– Hvor mange utredninger og sakspapirer skal druknes før også brua gjør det samme?

Les også

– En oppgradering av Nordbyveien og Varteigveien er i høyeste grad nødvendig

Les også

– Det kan nok fortsatt ligge noen «skjær i sjøen» med høyhastighetsbane

Les også

– Jeg er tvilende til at et så stort prosjekt vil passe inn her

Les også

Hva nå, Sarpsborg ?