I dag er det akkurat ett år siden Det Rette Parti ble innvalgt i Sarpsborg kommunestyre etter at partiet ble dannet bare et halvt år før valget. Vi var en ivrig gjeng som ville gjøre vårt ytterste til å forhindre de formidable ødeleggelsene som en dobbeltsporet jernbanelinje gjennom Sarpsborg ville føre til for vår kjære by.

Stor var overraskelsen da vi dundret inn i bystyret med fire mandater. Og siden flere av de andre partiene som stilte til valg var av samme mening, oppstod det et gledelig flertall i bystyret for det samme.

Jeg vil ved 1-årsdagen for dette benytte denne anledningen til å takke de 2.500 sarpingene som stemte på Det Rette Parti, og for øvrig også alle andre som gjorde dette mulig!

Dernest vil jeg takke vår dyktige ordfører for at han har benyttet rollen som ordfører på en aldeles utmerket måte. I jernbanesaken har han utrolig nok klart å få samtlige 43 representanter i bystyret til å stille seg bak en felles henvendelse til samferdselsminister Hareide om å utrede et rett alternativ gjennom Nedre Glomma-regionen.

Han har også purret på et svar fra samme mann, han har snakket med ham i et telefonmøte og også vist Bane NOR hvor skapet skal stå! Dette står det respekt av, at man noget vil! Selv om det har vært en rolig politisk sommer grunnet koronaen, skjer det stadig ting i de politiske korridorene og bak kulissene.

Her går de rosende ord til vår egen Annar Hasle i KrF som kommer hjem fra sitt fylkespartis årsmøte i Viken, hvor et enstemmig parti har skrevet til sin egen samferdselsminister Hareide med et krav om at han nå må tenke helt nytt. Det vil si at han må se å få utredet et rett alternativ med enda tøffere målsettinger på klimagassutslipp og miljø, utenlandstrafikk for gods- og personer. En massiv overgang fra vei til bane er en forutsetning for at Norge skal kunne oppfylle sine forpliktelser i samferdselssektoren. I denne sammenhengen er Østfoldbanen i en særstilling. Godtjobbet, Annar! KrF var endog helt enstemmig under avstemningen, selv representanten fra Fredrikstad fulgte på.

For et par måneder siden kunne også byrådslederen i Oslo meddele at han hadde sendt en henvendelse til samferdselsministeren om at han var meget bekymret for den sterkt økende godstrafikken over Svinesund, som ganske sikkert ville bli enda høyere når bompengene bortfaller neste år. Det vil snart oppstå kaos på E6 inn mot Oslo. Derfor må samferdselsministeren snarest utrede en alternativ rett jernbanekorridor gjennom Østfold.

Som man skjønner begynner det nå å skje saker og ting både her og der. Og meget positive sådanne, spør dere meg. Den hasardiøse utbyggingen over kvikkleire ned gjennom Østfold, den raseringen gjennom byene og de svimlende kostnadene dette medfører må du se å få stanset, Hareide. Og hva slags byutvikling skal vi for eksempel få i Fredrikstad, når vi ikke kommer dit ned før i 2040? Med denne utviklingen kommer vi jo ikke til København i dette århundret!

KrF er jo eksponenten til å føre oss inn på den rette vei, nå kan du føre oss inn på den rette linje også, Hareide.