Svenskekysten invadert av gule klumper - ber om at barn og husdyr holdes unna

De gule klumpene er på størrelse med maiskorn og er drevet i land på ulike strender på svenskekysten mellom Havstenssund og TanumStrand.