Det gleder meg stort å se at innlegget undertegnede og min partikollega Espen Øksne skrev i SA forrige uke engasjerte såpass at Andreas Bøe, tidligere listekandidat for Høyre i Sarpsborg, har valgt å skrive et innlegg om innlegget vårt. Det vil jeg også takke han for. Meningsutveksling og åpen diskusjon er en av bærebjelkene i det demokratiske og frie samfunnet vi ønsker.

Jeg oppfatter det som avslørende at Bøe i sitt innlegg velger å ikke adressere hovedbudskapet i vårt innlegg. Bøe skriver ingenting til forsvar av vår kritikk av kapitalismen med de konsekvenser den har. Det kunne vært interessant å se et saklig forsvar av hvordan evig vekst skal kunne opprettholdes med de begrensede ressursene vi har til rådighet på jorda. Særlig siden Bøe, som er velutdannet, også er klar over at det ikke holder å vise til teknologiske fremskritt, fordi den teknologiske utviklingen ikke går raskt nok til å veie opp for det ekstreme overforbruket særlig vi i den vestlige verden driver med.

Les også

– Rødt bygger på en marxistisk feilslutning

Så over til «kritikken» av Rødt, som hele innlegget til Bøe egentlig er. Hele innlegget bygger på et premiss som ikke er riktig. Espen og jeg tar i vårt innlegg til orde for mer rettferdig fordeling av verdier, vi tar til orde for at vi må forholde oss til naturens tålegrense og vi belyser det vi ser som alvorlige svakheter i kapitalismen. Særlig perspektivet med behov for evig vekst og at det blir en veldig forskjell på folk finner vi problematisk.

Allikevel er det premisset Andreas Bøe legger i slutten av sitt innlegg som etter min mening gjør at innlegget hans faller helt igjennom. Bøe skriver «Det er i dag åpenbart at en økonomisk teori som ikke tar hensyn til nytteverdi, ikke holder mål.». Dette står i direkte kontrast til det vi faktisk skrev i vårt innlegg som var «Vi mener at løsningen ligger i et nytt system, ikke kapitalisme. Det nytter ikke å «flikke» litt på konsekvensene av kapitalismens natur. Et system hvor vi ikke lager og bruker mer enn det vi trenger, at vi produserer for å dekke de nødvendige behov, i pakt med naturens tålegrense.»

Les også

Kapitalismen ødelegger jorda og skaper fattigdom

Det er helt åpenbart at nytteverdien av et produkt er avgjørende, både for om det skal produseres og i hvilket omfang det skal produseres. Det er helt unødvendig å produsere ting som ikke har en reell nytteverdi for samfunnet og innbyggerne. Hva skal avgjøre om et produkt har en verdi? Det avgjør folk ved å ta stilling til om de vil kjøpe produktet eller ikke. Høyresiden prøver ofte å male opp et bilde av at særlig Rødt, men også venstresiden generelt, ikke tar hensyn til hva folk vil ha. Det er mulig Bøe og andre i Høyre tror at Rødt ønsker et samfunn der alle har lik frakk og like sko. Det stemmer ikke i det hele tatt. Det vi ønsker er en mer rettferdig fordeling av verdiene. Bøe må også forstå at det ikke nytter å lese 170 år gamle tekster uten å se det i et prospektivt perspektiv. Hvordan var samfunnet ellers da Marx skrev sine verk? Mye av sosialdemokratiet er bygget på Marx’ verdier. Partssamarbeidet i arbeidslivet er et eksempel, barnehager er et annet, regulering av finansmarkedet er et tredje. Det finnes så klart mange eksempler.

Avslutningsvis vil jeg oppfordre til å sette seg inn i forslagene Rødt kommer med, både lokalt og nasjonalt. Det vi driver med er etter min mening rettferdig, fornuftig og bærekraftig politikk for folk flest. Uten «å slå bena» under de som tjener mye. Etter min mening er det helt uproblematisk at en med flere millioner i lønn må betale noen prosent mer skatt. Skulle man tatt høyresidens dommedagsprofetier om Rødt bokstavelig skulle man nærmest tro vi gikk inn for å beslaglegge alles formuer. Det stemmer altså ikke.

Når vi går ut og sier at kampen mot Forskjells-Norge er en av våre hovedsaker så betyr ikke det at alle skal tvinges til å være helt like. Det betyr at vi vil ha ned de økonomiske forskjellene og ha slutt på at mange er nødt til å leve på et eksistensminimum, mens andre kan kjøpe akkurat hva de vil, bedrive et vanvittig overforbruk og ødelegge miljøet. Det er poenget - å få slutt på fattigdom og at alle skal ha det bra.