Råder pasienter av bedrageridømt lege å sjekke journalen sin

SJEKK: Politiadvokat Jahn Schei oppfordrer pasienter som er urolige om å sjekke sine pasienjournaler. Det kan de gjøre hos sin nye fastlege.

SJEKK: Politiadvokat Jahn Schei oppfordrer pasienter som er urolige om å sjekke sine pasienjournaler. Det kan de gjøre hos sin nye fastlege. Foto:

Ifølge dommen fra Sarpsborg tingrett skal den bedrageridømte eks-fastlegen fra Sarpsborg ha oppført uriktige helseopplysninger i en rekke pasientjournaler. Politiet oppfordrer nå hans tidligere pasienter til å sjekke journalene sine.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Dommen mot legen er anket og er ikke rettskraftig. Det understreker også politiadvokat Jahn Schei. I tingretten ble legen dømt til fire års fengsel for grovt bedrageri. Tingretten mener han skal ha misbrukt sin stilling og krevd refusjoner for minst 7,3 millioner kroner for konsultasjoner som aldri har funnet sted.

Kan få konsekvenser

Selv om dommen ennå ikke er rettskraftig oppfordrer Schei nå legens pasienter om sjekke sine journaler. Totalt dreier det seg om i underkant av 2.300 personer.

– Ja, jeg vil oppfordre dem til å gjøre dette hos sine nye fastleger. Feiloppførte diagnoser kan få konsekvenser for eksempel helseforsikringer, forklarer Schei.

I dommen fra den lokale domstolen kommer det fram at flere av pasientene synes det er svært ubehagelig å vite at det er registrert uriktige helseopplysninger om dem.

Alvorlig

Sarpsborg kommunes helsesjef, Øivind Werner Johansen, sier følgende om pasientjournal-saken:

– Jeg ønsker ikke kommentere denne saken spesielt. Dette fordi den er anket og er under behandling hos Statens helsetilsyn. Men på generelt grunnlag vil jeg si at det å oppføre uriktige opplysninger i en journal er alvorlig handling. Pasienter som har vært utsatt for noe sånt, kan henvende seg til sin fastlege for å få rettet opp eventuell feil.

Mannen skal fortsatt ha autorisasjon som lege, men har mistet retten til å kreve refusjon fra Helfo. Han er er ikke lenger fastlege i Sarpsborg.

ALVORLIG: Helsesjef Øivind Werner Johansen vil ikke kommentere den aktuelle saken. Men på genrelt grunnlag kan han fortelle at det er alvrolig handling å oppgi feil helseopplysninger i en pasientjournal.

ALVORLIG: Helsesjef Øivind Werner Johansen vil ikke kommentere den aktuelle saken. Men på genrelt grunnlag kan han fortelle at det er alvrolig handling å oppgi feil helseopplysninger i en pasientjournal. Foto:

Artikkeltags