Apotekforeningen slår alarm: Østfold blant fylkene på pilletoppen

Østfoldingene tok i snitt to døgndoser hver dag i 2018. Kun Hedmark fylke brukte flere legemidler per innbygger i fjor.