– Folkehelseinstituttet beskriver at det nå er bedre oversikt over smittesituasjonen for virusvarianter både i Oslo, Halden og Sarpsborg, og i de omkringliggende kommunene. Smittesporingsarbeidet er styrket, og oppfølgingen forsterket blant annet ved at det anbefales test både når man gå inn og ut av karantene, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling til regjeringen.

Det er Halden, Oslo og Sarpsborg som har hatt strengest tiltak, på nivå C, og disse foreslås opphevet. Folkehelseinstituttet (FHI) understreker imidlertid at disse kommunene ønsker å videreføre tiltak på et høyt nivå, men altså på egen hånd.

– Folkehelseinstituttet støtter kommunenes vurderinger, og kan gi råd og veiledning til kommunene for valg av lokale tiltak, skriver FHI i sin anbefaling som er del av samme dokument.

Regjeringen blir også rådet til å oppheve tiltakene i kommunene som har hatt tiltaksnivå D, altså Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Ullensvang, Våler og Ås.

Det understrekes at Hvaler og Fredrikstad ønsker en dag ekstra med nasjonale tiltak slik at de kan planlegge for hvilke lokale tiltak de vil beholde. Utover dette var det ingen av kommunene som fortsatt ønsket å være del av regjeringens ringtiltak.

De nasjonale tiltakene og eventuelle lokale ekstratiltak vil fortsatt gjelde i kommunene.

Også på Vestlandet er det innført ekstra tiltak i forbindelse med utbruddene i Ulvik og Bergen. Disse ble mandag videreført i én uke.

(NTB)