Nå skal det bli lettere å få hjelp av kommunen

HJELP PÅ ETT STED: – Brukerne innen helse og omsorg skal ikke lenger bli henvendt hit og dit, men få hjelp på ett sted, sier Sissel Gjerlaugsen og Kirsti Skaug i Sarpsborg kommune.

HJELP PÅ ETT STED: – Brukerne innen helse og omsorg skal ikke lenger bli henvendt hit og dit, men få hjelp på ett sted, sier Sissel Gjerlaugsen og Kirsti Skaug i Sarpsborg kommune. Foto:

– Det har vært vanskelig for innbyggerne å vite hvor de skal henvende hvis de har behov for hjelp eller tjenester av Sarpsborg kommune, konstaterer kommunesjef Kirsti Skaug. Men nå skal det bli bedre, lover hun.

DEL

Skaug forteller at kommunen i lang tid har jobbet for å organisere tjenestene mer strømlinjeformet og ikke minst bli mer brukervennlige innen helse og sosial.

En ny enhet, som lyder navnet forvaltning og utvikling, er nå etablert, og den ledes av Sissel Gjerlaugsen.

– Den største forskjellen fra tidligere er at innbyggerne ikke trenger å sende flere søknader til forskjellige steder i kommunen hvis de har behov for tjenester innen helse- og sosialområdet. Man skal i stedet henvende seg ett sted, så vil de ulike etatene snakke sammen og finne fram til de mest riktig tilbudet og tjenestene, påpeker Gjerlaugsen.

– Vi ønsker at tjenestene våre skal være mer helhetlig og samordnet, og dette er et stort skritt på veien dit, legger Kirsti Skaug til.

Samler tjenester

I den nye enheten, som er plassert i andre etasje i Helsehuset, er disse avdelingene nå samlet:

  • Team bolig.
  • Team livslange tjenester.
  • Team samordnede tjenester, som blant annet tildeler heldøgnsplasser i sykehjem og bofellesskap.
  • Også demensteamet er en del av den nye enheten.

– Team bolig blir værende der de er i dag, i lokalene ved torget. De har gjort en veldig god jobb i mange år, men nå kommer de også til å ha fokus på en annen gruppe, nemlig de eldre. Det kan være at de har utfordringer knyttet til boligen de har i dag, og trenger hjelp til for eksempel å skaffe seg en mer lettstelt leilighet, kommenterer Gjerlaugsen.

Må gi omsorg på en annen måte

– Vi vet at eldrebølgen kommer. Vi er nødt til å rigge oss mot det og må legge om våre helsetjenester. Gi omsorg på en annen måte enn tidligere. Flere må bo hjemme lenger. Det ønsker også de aller fleste, påpeker Skaug.

Så selv om det søkes om en sykehjemsplass, kan det godt være at det er andre tjenester de eldre ender opp med.

– Alt skal være prøvd i hjemmet før det tildeles en sykehjemsplass. Men da må vi ha en god dialog, både med brukeren og de pårørende. For aller viktigst er det at brukeren føler seg trygg, sier kommunesjef Skaug, som nevner hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som viktige bidragsytere til at de eldre kan bo hjemme lenger.

Rent praktisk skal de som trenger hjelp ta kontakt med Servicetorget i kommunen. Så vil noen fra den nyopprettede enheten ta kontakt.

– Hvis man allerede er inne i systemet, så trenger man selvfølgelig ikke sende søknad. Poenget er at brukerne ikke skal ikke bli henvist hit og dit, og søke om tjenester i forskjellige enheter lenger, sier Skaug til SA.

Artikkeltags