Da Viken ble etablert som fylke forsvant nesten alle Østfold-skiltene. Noen endte på museum, mens andre havnet hos privatpersoner og bedrifter etter TV-aksjonen i 2019.

Noen ble også omfoliert og siste rest ble destruert på grunn av tilstanden skiltene var i.

Det betyr at det må produseres nye Østfold-skilt, når Viken-oppløsingen er endelig.

For det finnes svært få Østfold-skilt på lager.

HAR DU ET ØSTFOLD-SKILT HJEMME? Send oss et bilde av det her!

Vil koste 1 million

Sarpsborg Arbeiderblad har sjekket med Statens vegvesen, som har ansvaret for riksveiene, og Viken fylkeskommune, som har ansvaret for fylkesveiene, om hvor mange Østfold-skilt som fortsatt finnes.

De har funnet frem til at det ligger til sammen fire skilt på lager. To av skiltene kan du se på bildet øverst i artikkelen. De ligger lagret hos entreprenøren Mesta.

– Vi må nok opp med nye Østfold-skilt hvis, jeg sier hvis siden det ikke er formelt ennå, Viken oppløses, sier Arne Bjørklund, seksjonsleder drift og vedlikehold Sør i Viken fylkeskommune, til SA.

Fylkeskommunen har regnet på hvor mye det vil koste å ta ned Viken-skiltene og sette opp nye.

– I Viken fylkeskommune har vi gjort en kalkulasjon på hva det vil koste å få tilbake skiltene på fylkesveiene i de tre fylkene. Det vil koste cirka én million kroner, sier Bjørklund til SA.

Da er det ikke bare nye skilt som vil koste, men noen steder kan det også være behov for nye fundamentering.

Som nevnt har fylkeskommunen ansvar for fylkesveiene. På disse veiene vil det bli nødvendig med 14 nye skilt som viser at kjørende eller gående har kommet til Østfold.

Det vil også være nødvendig med fem nye skilt på grenseovergangene, påpeker Bjørklund i Viken fylkeskommune.

Hvis oppløsingen blir et faktum, vel å merke.

5.000 kroner per skilt

På riksveiene står det nå rundt 15 Viken-skilt, opplyser Eirin Torgersen, prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, til SA.

– Hvis Østfold-skilt skal settes tilbake der de sto tidligere, vil det være behov for å sette opp fem skilt med Østfold fylke, sier hun.

Hun anslår at det vil koste rundt 5.000 kroner å bytte ut ett skilt.

De nye skiltene kan være på plass allerede over natten.

– Det vil ikke ta veldig lang tid å bytte og kan gjøres sammen med andre planlagte arbeider, eventuelt i løpet av en natt, sier Torgersen i Statens vegvesen.