Her er det ulovlig med forsamlingslokale

I flere år har Strandgata 5B ulovlig blitt brukt som forsamlingslokale. Kommunen sa i høst nei til dispensasjon i etterkant, og nå har Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak.