Her kan det komme nye boliger

En utbygger får trolig tommel opp i planutvalget for å gå videre med planene om nye boliger på Årum. Bygningsmyndigheten mener det er greit med inntil seks nye boliger.