Her kan du fort ende opp med å kjøre mot kjøreretningen

I Ugleveien på Grålum er Nettpartner, på vegne av Hafslund Nett, i gang med å legge kabel for å fjerne luftstrekk i området og fjerne gamle betongmaster.