Her skal noen av klassene bytte på å være på skolen

For å overholde smitteverntiltakene i veilederen som er sendt ut av regjeringen, kan ikke Sandbakken skole ta imot alle elevene hver uke.