Onsdag den 14. april trykte Sarpsborg Arbeiderblad et leserinnlegg fra Harald Otterstad, der han kommenterer vår artikkel om Sarpsborg på 1960-tallet fra lørdag 10. april. Innlegget har tittelen En «musealhistorisk» forglemmelse?, og tar for seg utestedet Hit Cavern som var et viktig tilbud til ungdom i Sarpsborg på 1960-tallet.

Artikkelen vår har tittelen «Ungdomsopprør, ny bilpark og byfest - Sarpsborg på 1960-tallet», og tar blant annet for seg ungdomslivet i byen dette tiåret, der ungdommen uttrykte et ønske og behov for steder å være og henge på denne tiden, i stedet for gater og torg, og at dette var mangelvare i Sarpsborg på 60-tallet.

Som Otterstad så riktig opplyser i et godt og spennende innlegg så var dette ikke fullstendig riktig, da utestedet Hit Cavern i Oscar Pedersens vei 9 var av det vi kan lese, et godt tilbud til ungdommen med levende musikk og et sted å være.

Les også

En «musealhistorisk» forglemmelse?

Otterstad refererer til sin bok Sarpepop 1960-70, der utestedet og dets ildsjel Thor Sture beskrives utfyllende. Vi leser i innlegget at stedet ble et absolutt «must» for popmusikere og musikkinteressert ungdom i hele Østlandsregionen, og at kjente band gjestet det med jevne mellomrom.

I arbeidet med artikkelen har denne historien dessverre gått under radaren, og beklageligvis ikke dukket opp blant stoffet som forteller om den aktuelle tiden og problematikken. Det er synd, for som Otterstad uttrykker: rett skal være rett, og dette stedet fortjener absolutt sin plass og omtale i en spennende tid.

Tid, plass og mengden kildemateriell gjør gjerne at en hard utvelgelse må foretas, og da er det ofte også slik at viktige ting kan gå tapt i prosessen.

Uansett; vi ønsker velkommen alle gode tilbakemeldinger på stoff om byens historie som kan bidra til en opplyst og interessant debatt, og vi gleder oss til å dykke lenger ned i byens historie og Hit Cavern.