Gå til sidens hovedinnhold

Hjelper eller ulv i fåreklær?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste er sikkert kjent med det gamle eventyr om Rødhette og Ulven. Eventyret gjenspeiler den evige konflikt mellom de som vil hjelpe uten særlige baktanker,og de som har i overflod av baktanker på lager. Jeg må innrømme at det mange ganger har vært fristende å knytte den pågående jernbanedebatt til det selvsamme eventyr, men omsatt til dagens virkelighet vil jeg gå knappe ti år tilbake.

I 2011 ble det startet en mulighetsstudie for fremføring av den nye Østfoldbanen. Så vidt jeg husker var det Jernbanedirektoratet som skulle bære denne studien ut i livet, men senere ble Bane NOR koblet på prosjektet. Tidlig ble det klart at Bane NOR hadde én mulighet i hodet, nemlig en S-linje som på død og liv skulle gå via Fredrikstad sentrum, underforstått koste hva det koste ville. Samtidig med dette prosjektfremlegget ble vi med stor styrke fortalt at en slik løsning var i tråd med Stortingets ønske, noe vi senere oppdaget var en påstand som inneholdt store mangler, ja på kanten av en direkte usannhet. Siden har Bane NOR verken sett seg til høyre eller venstre. Holdningen fra Bane NOR forsvares med at de har fått en oppdragsfullmakt , og at intet i verden skal føre til at denne oppfatning forlates.

Les også

Samlet står vi sterkere - fellesløsning er best

Denne ufattelige stahet og ensporethet har kostet en masse tid og penger. Fra starten av mulighetsstudien har det fra mange hold, med stor innsikt og troverdighet, blitt fremholdt en mengde svakheter ved S-linjen. Kritikken har gått på håpløse grunnforhold og ekstreme kostnadsoverskridelser. Bygging av en S-linje har videre blitt sett på som en gammeldags og visjonsfattig løsning.

Ut fra normal tenking skal bremsene slås på når et prosjekt er i ferd med å kjøre ut over stupet. På dette punkt skal det varsles dersom en blind fastholdelse av et utgangspunkt fører helt galt avsted. Ikke minst gjelder dette i forhold til objektiv og riktig informasjon som enhver minister til enhver tid har krav på. En minister står til ansvar overfor Stortinget, og er således avhengig av oppdatert informasjon om tingenes tilstand.

Les også

– Hareide må føre oss inn på den rette linje!

Slik jernbanesaken har utviklet seg kan det virke som om samferdselsministeren på egen hånd må lete etter informasjon som med den største selvfølgelighet skulle vært levert av Bane NOR. Problemet er bare at Bane NOR har kjørt seg godt og grundig fast i et hjørne ved å satse på det foreldede S-spor. Hadde man åpnet for en alternativ utredning om rett linje, ville man vært en troverdig leverandør av premisser for et riktig linjevalg, noe et underordnet organ vanligvis plikter overfor et overordnet forvaltningsledd, som i dette tilfellet er samferdselsministeren. Problemstillingen knytter seg også til reglene om bruk av statsmidler. Her vet ministeren godt at man skal velge fremgangsmåter for jernbanebygging som fører til målet med de minste utgifter for staten, men hvilken hjelp er det å hente hos Bane NOR. Dessverre svært liten.

Fasiten i dag forteller således at Bane NOR over en tiårsperiode har kjørt sine egne kjepphester, godt applaudert av Østfolds stortingsrepresentanter og en Fredrikstad-ordfører med egne særinteresser, noe som har vanskeliggort tilførsel av objektiv og alternativ informasjon.

Det vil vel derfor ikke undre noen om samferdselsministeren begynner å bli trett av det hele, og går på leting utenom Bane NOR på jakten etter kvalifiserte råd om hvordan en fremtidsrettet jernbane skal bygges. Selv ville jeg foretrukket en slik tanke.

Les også

Tidenes togsvik mot Østfold

Les også

Står det på pengene eller viljen?

Les også

– Nå har togpipa i Østfold Høyre fått en litt lavere lyd

Les også

Ingen har parkert jernbanen gjennom Østfold

Les også

– Utidig innblanding fra Fredrikstad kommune

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.