Oslo og Viken ønsker å tiltrekke seg mange turister i sommer. De tilreisende bør har gode muligheter for å komme til og fra reisemålet uten å bruke egen bil. Ekspressbussene er viktige for bygd og by. Nedleggelse av bussrutene i distriktene får store konsekvenser for folk både i bygd og by.

En buss kan bare frakte halvparten så mange passasjerer som normalt, ifølge myndighetenes anbefalinger til smittevern. NHO Transport og NHO Viken Oslo mener at en midlertidig offentlig kompensasjon for bussnæringen som drives kommersielt, må på plass raskt. Bare slik kan ekspressbusstilbudet starte opp igjen.

Ekspressbussene mistet cirka 90 prosent av passasjergrunnlaget grunnet reiseforbud som ble innført etter 12. mars. Etter den gradvise åpningen må passasjerene nå sitte på annethvert sete, som en følge av myndighetenes råd for kollektivtrafikk. De kraftige reiserestriksjonene og smitteverntiltakene medfører store tap av inntekter for busselskapene. For å få dekket kostnadene, ber næringen om et tilskudd der myndighetene betaler for et sete for hver billett som selges. Dette mener vi er et rimelig krav som Regjeringen og Stortinget kan gjennomføre.

Vi understreker at ekspressbussene ikke får offentlig støtte. Våre medlemsbedrifter er kommersielle og helt avhengig av billettinntekter fra reisende. Derfor er vi tydelige på at myndighetene må hjelpe til. Det haster nå å få på plass kompenserende tiltak, slik at distriktene ikke mister busstilbudet sitt. For mange er buss det eneste kollektivtilbudet som finnes. Flere av ekspressbusselskapene ønsker å holde hjulene i gang, men frykter nedleggelse av rutetilbudet dersom selskapet ikke får økonomisk hjelp for å komme seg gjennom denne tøffe tiden.

Ekspressbussen bidrar til bærekraftig mobilitet. Buss og annen kollektivtransport er miljø- og klimavennlig. Et godt busstilbud reduserer bilbruk og CO2-utslipp. Busser har svært lave utslipp per passasjer og bidrar til redusert bilkø i helge- og ferieutfart til reisemål. Ekspressbussene bidrar til at hovedstadsområdet kan ta imot turister på en miljøvennlig måte. Mange eldre ønsker ikke lengre å kjøre bil, og mange yngre har verken sertifikat eller eier en bil. Tilbudet er ikke minst viktig for disse målgruppene.

Ekspressbussene kjører både til fjells og langs kysten, og kan tilby et unikt tilbud. Behovet for ekspressbussruter har aldri vært større enn i år. Sommeren 2019 reiste to millioner nordmenn på utenlandsferie. I år skal de være i Norge. Sommersesongen 2020 kan bli den travleste noen gang. Ekspressbussene er viktig for reiselivet, og kan bidra til verdiskaping i Norge. En buss kan nå bare frakte halvparten så mange passasjerer som normalt. Derfor ber vi myndighetene om å bidra, slik at staten får skatteinntekter, reiselivet sikres aktivitet og arbeidsplasser - og hjulene holdes i gang.