Partiet De Kristne er glad for at politikerne i Sarpsborg har gått inn for at Sarpsborg kommune skal bli med på en videreutvikling av prosjektet med høyhastighetsjernbane mellom Oslo og Gøteborg.

PDK var også med og stilte seg bak «Greåker-charteret» med krav til å få utredet rett linjealternativer i jernbanesaken.

Når man nå ser utfordringene med den gamle traseen, og uviljen mot å utrede andre alternativer, imøteser vi dette nye prosjektet med interesse og positivitet.

PDK ser det som tungtveiende at vi skal få en god forbindelse Oslo - Gøteborg, og gir honnør til politikerne som nå har kommet til enighet slik at Sarpsborg kommune tar imot invitasjonen til å delta i videreutviklingen.

Les også

En styrt nedprioritering av jernbanen?

Les også

– Jeg er tvilende til at et så stort prosjekt vil passe inn her

Les også

Jernbane i Sarpsborg - to ulike konsepter

Les også

Kjære Sarpsborg og kjære bystyre