Siden Høyre inntok regjeringskontorene har vi landbruksvenner på Stortinget vært nødt til å drive politikk for å berge den norske landbruksmodellen. Angrepene fra Høyre har vært harde og mange. Nå er stortingsrepresentant Ingjerd Schou så stolt at hun sammen med flere andre i Høyres såkalte landbruksnettverk skriver innlegg i avisene for å markere resultatene av Høyres manglende gjennomslag.

Høyre har i regjering fremmet en rekke forslag som ville ha rammet norsk landbruk hardt om de ble stående:

  • Høyre har forsøkt å reversere «ostetollen». Det ville rammet økonomien i melkeproduksjonen kraftig. Høyre fikk ikke flertall.

  • Høyre ville fjerne ferien til bonden gjennom å avvikle avløsertilskuddet. Høyre fikk ikke flertall.

  • Høyre forsøkte å fjerne markedsreguleringa for flere produksjoner. Høyre fikk ikke flertall.

  • Høyre foreslo at gris og eggproduksjon skulle bort fra distriktene. Høyre fikk ikke flertall.

  • Høyre foreslo å oppheve priskontrollen for rene landbrukseiendommer. Høyre fikk ikke flertall.

  • Høyre ville ikke ha et nytt jordvernmål på 4.000 dekar, men beholde et jordvernmål på 6.000 dekar årlig. Høyre fikk ikke flertall.

Alt dette er tiltak som ville rammet jordbruket hardt, men der stortingsflertallet tok ansvar og stoppet Høyre sin demontering av landbrukspolitikken.

Så har dessverre Høyre også fått flertall for mange forslag:

  • I 2014 fikk de flertall for å dreie tilskuddene mot de største brukene og øke kvoter og konsesjonsgrenser.

  • Høyre har fått flertall i Stortinget for å avvikle pelsdyrnæringen. Nå forsøker de å løpe fra regningen.

  • Høyre har fått flertall for forbud mot å bruke myr til matproduksjon. Bruk av myr til utbygging er derimot lov.

  • Høyre har fått flertall for å forby eksport av Jarlsbergost og de har i tillegg gitt EU betydelige nye kvoter på landbruksvarer til Norge.

Summen av dette er ei landbruksnæring som er under press mange steder i landet. Det er for lite midler til investering, inntjeningen er for dårlig og for mange velger å slutte og jord går ut av bruk. Høyre har videre sviktet fundamentalt når det gjelder å forstå matens betydning for den norske beredskapen. Realiteten er at Norge knapt har noen matvareberedskap.

Ingen i Høyre hever øyenbryna av det, for «det går jo mest sannsynlig bra». Høyre har sittet for lenge i regjering. De burde forholde seg mer til realiteten i politikken og ikke overlatt så mye til sin godt besatte kommunikasjonsavdeling.

Høyre fikk ikke flertall for dommedag - og det er tydeligvis selv Høyre takknemlige for.

Les også

– Har dommedagsprofetiene slått til?