Det kan virke som om noen er motstandere av konsulentbruk, bortsett fra når de selv liker konsulenten. Denne holdningen legger nå Arbeiderpartiet og Senterpartiet opp til i Viken. Hvorfor skal en konsulent fra LO slippe unna reglene for offentlig anskaffelse?

Viken fylkeskommune har nylig vedtatt nye regler for hvordan innkjøp og anskaffelser skal gjøres. Høyre mener det ligger mange gode tiltak i strategiene som fylkesrådet har foreslått.

Høyre støtter at det offentlige bruker innkjøpsmakten sin, og mener det ligger veldig mange gode tiltak i strategiene som fylkesrådet har foreslått. Viken fylkeskommune, som en stor innkjøper, kan bruke makten både til å spare penger, og til å styre samfunnet i en ønsket retning ved blant annet å stille strengere krav og etterspørre mer innovasjon.

Les også

Fylkesråd Grimstad bommer på ballen!

En del av arbeidet med innkjøpsstrategiene handler om å vedta regler for et seriøst arbeidsliv. Har vi slike regler kan vi unngå at useriøse bedrifter får en konkurransefordel. Det er bra for alle bedriftene som driver på en skikkelig måte, og det er bra for samfunnet.

Viken fylkeskommune er ansvarlig for de videregående skolene. Det er stadig en del byggeprosjekter på gang, enten det er nybygg, utvidelser eller rehabilitering av gamle skolebygg. «Viken-modellen for et seriøst arbeidsliv» er særlig relevant i denne bransjen. Modellen innebærer en rekke krav i kontrakten med entreprenøren, som sammen med krav i lovverket må oppfylles og følges opp ute på byggeplassene. I Sarpsborg skal vi ha ny St. Olav videregående skole. Det vil kreve tilrettelegging av lokalene som må utføres av fagfolk. Arbeidet må gjøres av leverandører som følger norsk lov og sikrer at de jobber for et rettferdig arbeidsliv.

Les også

Gåsvatn og Lund kortslutter om bedriftsstøtte

Høyre mener det er naturlig å bygge egen kompetanse i fylkeskommunen. Vi må ha egne ansatte som kan kontrollere at våre leverandører oppfyller kravene vi setter, blant annet når det gjelder rettferdige arbeidsforhold og god forretningsetikk. Hvis fylkeskommunen skulle velge å sette ut jobben til andre, så mener Høyre at en slik anskaffelse må følge alle de samme reglene som benyttes i andre anskaffelsesprosesser. Tilbydere skal konkurrerer om oppdraget.

Les også

– Fylkesrådet i Viken vil kaste stein på regjeringen, men ser ikke det glasshuset de selv sitter i

Fylkesrådet har valgt en annen løsning. De vil kjøpe tjenesten fra LO, og de har fått fylkestingets flertall med på dette. LO skal sende ut kontrollører på vegne av Viken fylkeskommune for å sjekke at reglene overholdes. LO er en viktig aktør i norsk arbeidsliv, men for Høyre fremstår denne måten å kjøpe tjenester eller konsulenter på som underlig. På den ene siden vedtar politikerne i Viken strenge regler for alle andre innkjøp, men i akkurat dette tilfelle plukker Fylkesrådet fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ut leverandøren på forhånd. Er det fordi fylkesrådet liker LO så godt at de velger å hoppe over alle normale innkjøpsregler?

Les også

Er kortreist alltid bra?

Fylkeskommunens motto er «Viken viser vei». Skal vi sette standarden for et seriøst arbeidsliv og «vise vei» er det vel på sin plass å starte med arbeidet med offentlige innkjøp. Fylkesrådet bør se verdien av å gå foran som et godt eksempel. Bare da kan offentlige innkjøp bidra fullt ut til å styre samfunnet i ønsket retning - i dette tilfellet et seriøst arbeidsliv.

Vi i Høyre har større forventninger til hvordan Viken fylkeskommune gjør offentlige anskaffelser.

Les også

Når hukommelsen er kort

Les også

– Felles ansvar for bedre hjelp

Les også

Fylkesråd med skilsmisse som mål

Les også

– Makan til frekkhet!

Les også

Vil gi alle samme mulighet