Først var det bare Arbeiderpartiet som ville bygge 120 boliger på Bodalstranda og ødelegge kommunens største viltpassasje sør for Ise, true drikkevannet i Isesjø for 8.000 sarpinger og i tillegg rasere det mest benyttede rekreasjons- og turområdet øst for Sarpsbrua.

Jeg håper ingen har snakket sammen og lovet Høyre en varaordførerjobb i bytte mot en utbygging på Bodalstranda. For i mai i år snudde plutselig Høyre: De stemte med Arbeiderpartiet og for en utbygging på Bodalstranda.

Men Høyres leder vet best: På torget lørdag 31. august kan Harald Rønneberg fortelle at «de har fått forsikringer» om at vannkvaliteten i Isesjø ikke blir truet selv om det bygges 120 boliger der under en anleggsfase på omtrent 10 år.

Rønneberg må ha kontakter oppover i de høyere sfærer vi andre bare kan misunne han. Selvsagt kan ingen forsikre, ved en slik massiv utbygging, at drikkevannet i Isesjø ikke blir dårlig, enn si ubrukelig - drikkevann må jo som kjent allerede kokes mange steder her i landet.

Da peker Høyre-lederen på at folk som kjøper bolig her, vil få tinglyst sitt ansvar for drift og vedlikehold av overvannsdammen (først 1 mål, så utvidelse til 2 mål) som skal hindre forurensning til Isesjø. Overvannsdammen må fungere hele året, også i tyve kalde vinterstid. Med tinglysingen følger selvsagt et tilhørende juridisk ansvar for eventuelle erstatninger om Isesjø forurenses - som beboerne må betale (!)

Å pålegge beboere en slik arbeidsbyrde og erstatningsplikt, hvilket Rønneberg synes er smart, har aldri skjedd i dette landet noen gang.

Hva Rønneberg ikke nevnte på torget, er at kommunen selv har vedtatt at 80 prosent av all utbygging skal skje innenfor en radius av 2 kilometer fra sentrum. Bodalstranda ligger 8 kilometer fra sentrum, og vil bli fullstendig bilbasert.

Så hvorfor i all verden snudde Høyre i denne saken?