Jeg mener også at det beste samfunnet er et samfunn der vi alle har like muligheter; derfor stemmer jeg Høyre.

En god skole er det viktigste vi kan tilby barna våre, og heldigvis spiller Norge i sluttspillet i VM i skole hvert år. Den norske skolen er en suksesshistorie, fra en ende til den andre - vi har et av verdens beste utdanningssystemer. Dette er ikke på tross av privatskoler - snarere på grunn av en hybrid mellom private og offentlige skoler. For i motsetning til Nordvik, så tror ikke jeg på den sosialistiske utopien der alle passer inn i samme boks. Jeg tror at elever trenger forskjellige løsninger, rett og slett fordi noen elever er sirkler eller trekanter - og sirkler og trekanter passer ikke i de firkanta boksene. Det er til syvende og sist en «one-size-fits all»-tenking, slik den rår på venstresiden som vil skape klasseskiller i Norge.

Selv om man er eldre, syk eller pleietrengende så skal man leve, ikke bare ha et liv. For Høyre er hvem som driver sykehjemmet eller pleietjenesten underordnet. Vårt fokus og viktigste mål er at brukerne skal få et tilbud som er tilpasset seg og sitt behov. Da trenger vi et mangfold av tjenester. Vi må slippe til flere gode krefter som kan jobbe med å levere bedre tjenester for den eldre.

Les også

«Jeg tror at Erna Solberg har glemt sitt gamle slagord: Mennesker, ikke milliarder»

Et mangfold av velferdstjenester gir ikke større forskjeller eller større ulikhet. Et mangfold av velferdstjenester gir pasienter og brukere et valg. For det er som med skolelever, ikke alle brukere av velferdstjenester er firkantet, noen er sirkler eller trekanter.

Alle som ønsker å jobbe heltid skal få jobbe heltid. Samtidig som alle som vil jobbe deltid skal få jobbe deltid. En jobb å gå til er en av de viktigste støttene mennesker bygger livet sitt på. Høyre har derfor jobbet gjennom årene i regjeringen for å inkludere flere i arbeidslivet. Vi har fått på plass en inkluderingsdugnad som hjelper folk tilbake i arbeid. Høyre har i regjering de siste åtte årene tatt kampen mot arbeidslivskriminalitet. Det har gitt resultater ettersom arbeidslivskriminaliteten har gått ned siden 2015.

Høyre har i regjeringen jobbet mye med psykisk helse. Det er blant annet utformet en nullvisjon mot selvmord, og vi har som mål at alle skal få hjelp når de trenger det. Derfor har vi også innført pakkeforløp i psykiatrien slik at du skal få rask og riktig hjelp når du trenger det. Det er viktig for Høyre at man får hjelp der man lever livene sine: i familien, i barnehagen og på skolen.

Høyre har vært, er og skal fortsette å være en spydspiss i kampen mot psykisk uhelse, men vi må sette pasienten foran systemet. Systemet kan aldri være viktigere enn pasienten. Det viktigste når man skal behandle psykisk uhelse, det er et godt forhold til behandleren sin, og at man selv ønsker endring. Høyre mener at pasienten selv vet best hvilken behandlingsform som vil fungere best for hen. Det er sånn vi får færre svingdørspasienter, bedrer folkehelsen og skaffer hjelp når du trenger det.

Rusreformen er et annet godt eksempel på Høyres arbeid for et bedre tilbud innenfor rus og psykiatri. Dagens regjering er garantisten for en rusreform der vi går fra straff til hjelp - for man straffer ikke sykdom.

En regjering som tar folk på alvor, med lave forskjeller og trygge arbeidsplasser det er Nordviks ønske for 2021, om det også er ditt ønske så burde du stemme Høyre.

Godt nytt år!