Skog i Norge kjøpes nå av tyske kapitalkrefter. Det er avgjørende for velferdsstaten vår at vi sikrer det norske eierskapet til naturressurser som vannkraft, skog, fisk og olje. Men Høyres parlamentariske leder påstår at det ikke spiller noen rolle om tyske oppkjøpere tar over skog i Norge. «Den blir i Trøndelag, den blir der den er», sier han (!)

For 100 år hadde vi de samme politiske kampene i Norge, og akkurat som i dag stod Høyre på feil side. Fossene i Norge var i ferd med å bli kjøpt opp av fransk og tysk kapital. Hvis Høyre hadde fått viljen sin, ville de kanskje ha sagt at det ikke spilte rolle om fossene ble tatt over av franske og tyske oppkjøpere - for elvene ble uansett liggende der de lå.

Les også

– Uredelig av Senterpartiet om skog

Eller om Carl I. Hagen hadde fått flertall for å selge de norske oljeressursene til utenlandske oljeselskaper, ville han kanskje sagt at det ikke spilte noen rolle - for feltene ble jo værende der de var.

Problemet er at den politikken hadde gjort Norge til et fattigere land. Vi ville hatt færre industriarbeidsplasser, skjevere fordeling og større utrygghet for oss alle. Heldigvis fikk vi stoppet både Høyre og Hagen! Felles kontroll over våre norske naturressurser i kombinasjon med folks arbeidsinnsats og klokskap har bygd den velferdsstaten som vi er glade i.

Salget av skog i Trøndelag til tysk kapital skrives inn i historien som Listhaug-salgene. Statsminister Erna Solberg og Frps tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug fjernet bevisst den demokratiske kontrollen av priser på skogområder. Kontrollen bidro til å forhindre slike spekulasjonssalg som vi nå ser. Skogene som selges fra en privatperson til tyske oppkjøpere, kunne heller vært kjøpt av oss i fellesskap via Statskog. Men du og jeg sammen kunne ikke by like mye som de tyske oppkjøperne. Noe er galt i 2020. Prisene på vår egen skog i Norge er i ferd med å bli så høye at det rike oljelandet ikke lenger har råd til å eie egen grunn. Vi blir leilendinger i eget land.

Les også

Nei til salg av Norge!

Flere andre land som fra naturens side er rike, har blitt fattige. De har tatt dårlige politiske valg slik som høyreregjeringen, Sylvi Listhaug og Erna Solberg. Store utenlandske kapitalkrefter har tatt over naturressursene. Befolkningen har tapt. Forskjellene har økt. Og pengene har blitt konsentrert på et fåtalls private hender.

Nå trenger vi, mer enn noen gang i nyere historie, et nytt stortingsflertall. Et nytt stortingsflertall vil garantere at spekulasjonsalgene tar slutt og sikre et mer rettferdig Norge med demokratisk kontroll over skogen vår!