Elise Bjørnebekk-Waagen skriver i Sarpsborg Arbeiderblad 14. januar at 193.800 personer nå er helt eller delvis ledige. Tallene ble offentliggjort av NAV to dager tidligere, og viser at 122.000 er helt ledige, mens 57.700 er delvis ledige, det vil si at de har fått sin arbeidstid redusert.

Det er lett å få inntrykk av at arbeidsmarkedet er tørrlagt og at det ikke er mulig å finne arbeid slik situasjonen er nå, men det er dessverre ikke mulig å tegne et såpass ensidig bilde av arbeidsmarkedet som hun kanskje ønsker.

Les også

– Det er alvorlig at mange opplever usikkerhet for arbeid og inntekt

Dagpengeordningen skaper sikkerhet under omstilling, og den skaper bevegelse i arbeidsmarkedet. Gjennom dagpengeordningen er arbeidstakerne sikret med inntekt i perioder de står uten arbeid, og den styrker arbeidstakernes mulighet til å finne arbeid de er kvalifisert til.

I 2020 behandlet NAV 664.000 søknader om dagpenger. Ikke bare viser det at det er behandlet et enormt antall søknader, men det viser også at 470.200 er tilbake i jobb igjen.

I tillegg viser tall fra SSB at antallet registrerte foretak er høyere med 5.000 enn på samme tid i fjor. Av dette kan vi lese at mange har benyttet anledningen til å skape sin egen arbeidsplass. I Viken er det nå hele 89.500 enkeltpersonforetak, og 7.500 av disse startet opp etter mars 2020. Dette tyder på at arbeidsmarkedet har respondert godt på de tiltak regjeringen la frem i 2020.

Men det er ikke bare arbeidsmarkedet som er fokuset i regjeringens arbeid, det den enkelte arbeidstaker. Og selv om Arbeiderpartiet gjerne påtar seg rollen som arbeidstakernes høyeste beskytter, så har Høyre og regjeringen lagt frem gode tiltak for å sikre inntekt og stabilitet til den enkelte. For det er ikke bare alvorlig at mange opplever usikkerhet for arbeid og inntekt. Det er alvorlig for den enkelte å oppleve usikkerhet.

Det er nettopp derfor regjeringen har forlenget dagpengeperioden frem til 1. juli, noe som gjør at mange vil ha muligheten til å motta dagpenger i mer enn de maksimalt 104/52 ukene man kan motta dagpenger. I tillegg er dagpengesatsen forhøyet til 80 prosent for de med lavest inntekt.

Videre er også permitteringsordningen forlenget ut juni måned. Dette viser at regjeringen tar ansvar både for arbeidstakere og arbeidsgivere.