Ett år før valget jobber de mange kommunikasjonsrådgiverne i Høyre på høygir. Nå har de laget et leserinnlegg som handler mer om å tåkelegge konsekvensene av egen politikk enn å gjøre velgerne klokere. I Sarpsborg Arbeiderblad 5. oktober var det partiets stortingsrepresentant Tage Pettersen som signerte leserbrevet.

Pettersen og Høyre forsøker å lage en historie om hvilke partier som er avhengige av hvem til tross for at det er et knapt år til vi får vite Stortingets sammensetning. Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sa det slik under årets trontaledebatt: «I denne stortingsperioden har Erna Solberg vist oss fire forskjellige utgaver av borgerlige regjeringer med ulike partier. Nå tar den nye Venstre-lederen til orde for en mulig femte utgave ved å invitere MDG inn til de borgerlige.»

Framfor å spekulere i hva Senterpartiet skal ha gjennomslag for bør Høyre gå i seg selv å se hva man selv har oppnådd etter sju år i regjering. For eksempel har:

  • Pettersen og Høyre innførte en flypassasjeravgift som var en sterkt medvirkende årsak til at flyplassen på Rygge ble lagt ned, og som i dagens pandemi bidrar til å tynge luftfartsnæringen ytterligere. Sp har vært imot.
  • Pettersen og Høyre har stemt for å øke drivstoffprisene. Sp har vært imot.
  • Pettersen og Høyre har fjernet pendlerfradraget. Sp var imot.
  • Pettersen og Høyre har innført et mål om 10 prosent vern av skog. Sp vil ta skogen i bruk.
  • Pettersen og Høyre har utallige ganger stemt imot en mer distriktsvennlig rovdyrpolitikk. Sp har stemt for.

Det er «kjøttvekta» som avgjør gjennomslag i Stortinget. Et sterkt Senterpartiet vil gi mer Sp-politikk, ikke mindre. Pettersen og Høyre kan derfor få mer utfyllende svar på sine spørsmål ved å gå gjennom de ulike avstemningene som har vært gjennomført i Stortinget så langt denne perioden. Dessuten er vi nå i ferd med jobbe med nytt stortingsprogram for den neste perioden. Det vil være utgangspunkt for den kontrakten jeg og Senterpartiet inngår med våre velgere før valget neste høst.

Jeg kan allerede nå love at det blir en politikk der Viken skal oppløses, og der folk skal sikres grunnleggende tilgang til allmenne tjenester som politi, tingretter, trafikkstasjoner, helse og skole. Tjenester som Høyre de siste sju årene hver dag har jobbet for å sentralisere.

Les også

10 spørsmål til Ole André Myhrvold og Senterpartiet