Peter Frølich, som er Høyres justispolitiske talsperson, prøver i innlegget «Senterpartiets politibløff» seg på å «avsløre» oss i Senterpartiet. Det triste er at han aller mest avslører Høyres elendige holdninger til lokalt politi.

Han velger å gjøre narr av våre lovnader om å opprette lensmannskontorer der det viser seg at det er behov for dette. Han kaller dette en «nærbyråkratireform», som om lokalt politi er byråkrati.

Hvis Høyre lurer på om det er mulig å gjøre noe anna enn å sentralisere, kan de se til Danmark. Danskene har i høst beslutta å opprette 20 nye politistasjoner og flytter 150 politistillinger fra kontorjobber i København ut i landet. Mener du virkelig at dette er å bygge opp «nærbyråkrati», Frølich?

Senterpartiet ønsker politi nær folk i hele Norge. Etter den massive sentraliseringa av politiet som den såkalte nærpolitireforma innebar, er det ikkje dumt å opprette nye kontorer. Ikke minst er det viktig å styrke de kontorene som stod igjen etter at over 120 lensmannskontorer ble nedlagt.

Høyre har gjort stikk motsatt når mange kontorer faktisk har fått betydelig mindre ressurser enn de hadde før reforma. Noen har de gjort til tomme skall, selv om reforma ifølge dem skulle bidra til sterkere lensmannskontorer og politistasjoner. Flere politipatruljer skulle det også bli, men regjeringa må innrømme at det har de ikke fått til. Ikke en eneste ekstra, faktisk. Likevel presenterer de et glansbilde av resultatene av reforma i politiet som mange i etaten protesterer på.

I vårt land har vi hatt en desentralisert politi- og lensmannsstruktur med en tradisjon som strekker seg over 800 år tilbake i tid. Lensmenn og lokalt politi overlevde både svartedauden, union med Sverige og kald krig - men Høyre og Frp har vært deres verste motstandere noensinne i snart åtte år nå. Det er på tide med et skifte.

Les også

Senterpartiets politibløff