Høyres stortingsrepresentant, Tage Pettersen, påstår at Arbeiderpartiets skatteopplegg rammer jobbene. Han gjentar Høyres påstand om at formuesskatten som betales av personer, rammer arbeidsplassene. Denne påstanden lever videre i Høyre, til tross for at finansdepartementet har aldri kunnet belegge påstanden.

Tvert imot: En forskningsrapport regjeringen selv bestilte konkluderte med at å kutte i formuesskatten ikke gir økte investeringer i arbeidsplasser. Det er mer sannsynlig motsatt, sier forskerne. At formuesskatten kan føre til at eierne heller lar pengene bli i bedriften for å utvikle den og kunne ansette flere.

Men Høyre fortsetter på gammel vise. Evnen til å ta til seg ny kunnskap er ikke spesielt utviklet.

Så gjentar Tage Pettersen et spinn fra TV2 om at vårt skatteopplegg skaper null-skatteytere. Ja, det blir det om du tjener under 55.000 kroner i året og har en skattbar formue under 1,5 millioner kroner. Da betaler du null i skatt på inntekten og null i formuesskatt. Den type «nullskatteytere» synes jeg er helt ok.

Les også

Forutsigbar skattepolitikk er riktig og viktig

Les også

Lavere skatt for vanlige folk